Vaccai

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-66

'1'. Manca sollecita (B-Major)


 

N.Vaccai


 

'1'. Manca sollecita (C-Major)


 

N.Vaccai


 

'1'. Manca sollecita (Es-Major)


 

N.Vaccai


 

22. Alla stagion de' fiori (A)


 

N.Vaccai


 

22. Alla stagion de' fiori (G)


 

N.Vaccai


 

11. Senza l'amabile (A)


 

N.Vaccai


 

11. Senza l'amabile (F)


 

N.Vaccai


 

11. Senza l'amabile (G)


 

N.Vaccai


 

'2'. Semplicetta tortorella (Es)


 

N. Vaccai


 

'2'. Semplicetta tortorella (F)


 

N.Vaccai


 

'2'. Semplicetta tortorella (G)


 

N.Vaccai


 

'3'. Lascia il lido, e il mare (B)


 

N.Vaccai


 

'3'. Lascia il lido, e il mare (F)


 

N.Vaccai


 

'3'. Lascia il lido, e il mare (G)


 

N.Vaccai


 

'4'. Avvezzo a vivere (D)


 

N. Vaccai


 

'4'. Avvezzo a vivere (Des)


 

N.Vaccai


 

'4'. Avvezzo a vivere (F)


 

N.Vaccai


 

'5'. Bella prova e d'alma (B)


 

N.Vaccai


 

'5'. Bella prova e d'alma (C)


 

N.Vaccai


 

'5'. Bella prova e d'alma (G)


 

N.Vaccai


 

1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-66

Ă„nderungen wurde gespeichert.